Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wojciech Dąbrowski; Małgorzata Niedziołek

Krytyczna analiza metody obliczania współczynnika gotowości dla elementów systemów rozprowadzania wody na terenach miejskich lub rolniczych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Critical anlysis of calculation method of readiness coefficient for water supply systems' elements for urban and rural areas
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [631539] Obiekty systemów wodociągów, kanalizacji i sieci ciepłowniczych
[812500] Teoria niezawodności. Teoria eksploatacji systemów
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Awaryjność sieci wodociągowych
Wskaźnik gotowości K
Podsystem zaopatrzenia w wodę
Analiza dwuwymiarowa i wielokryterialna
Pipeline failure
Index of readiness - K
Water supply systems
Two dimentional and multivariate analysis
Abstrakt
Celem pracy jest wykazanie, że przyjmowany w literaturze krajowej tak zwany "wannowy" schemat wskaźnika gotowości nie jest realistyczny. W schemacie tym przyjmuje się, że najpierw awaryjność systemu, ... więcej

The aim of this study is to present that bathtub curve for index of readiness - K assumed in the literature seems to be not realistic. According to this scheme, in the beginning system or device unreliability ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/