Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wojciech Dąbrowski; Michał Zielina; Andrzej Bielski; Robert Płoskonka; Małgorzata Niedziołek

Metody analizy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Methods of water supply and sewerage operation analysis
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [622700] Ścieki
[622500] Uzdatnianie wody
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Kanalizacja
Korozja
Zarządzanie
Sewerage
Corrosion
Management
Abstrakt
Badania prowadzone były wielowątkowo. Utworzono bazę awarii systemu zaopatrzenia w wodę Krakowa i opisano je w krótkiej serii artykułów. Oceniono korozyjność wód zaopatrujących Kraków. Opisano ... więcej

The reported research consists of several parallel activities covering different subjects connected with water supply and sewerage transportation, treatment and disposal. A database containing reports ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/