Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Witold Cecot; Jacek Magiera; Michał Pazdanowski; Marta Serafin

Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej

typ: niepublikowana praca

 

Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[233235] Aproksymacja
[692100] Transport kolejowy
[230000] Matematyka
[233200] Analiza matematyczna
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Adaptacyjna MES
Postprocessing danych eksperymentalnych
Zbiory rozmyte
Naprężenia resztkowe
Homogenizacja komputerowa
Aproksymacja fizycznie uzasadniona
Aproksymacja funkcjami radialnymi
Adaptive FEM
Postprocessing of experimental data
Fuzzy sets
Residual stresses
Computer homogenization
Physically based approximation
Radial basis functions
Abstrakt
Celem pracy jest rozwijanie wiarygodnych i efektywnych narzędzi do modelowania komputerowego zagadnień mechaniki. W bieżącym roku skupiono się na trzech szczegółowych tematach opisanych poniżej. ... więcej

The objective of this work was further development of reliable and efficient tools for computer modeling of mechanical problems. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/