Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jerzy Zając; Tomasz Więk; Jacek Habel; Adam Ruszaj; Jan Duda; Adam Słota; Magdalena Niemczewska-Wójcik; Andrzej Matras; Jacek Pękala; Anna Boratyńska-Sala; Bogdan Słodki; Krzysztof Karbowski; Piotr Lipiec

Technologie informacyjne w projektowaniu procesów i systemów produkcyjnych w warunkach konkurencji z uwzględnieniem ochrony środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Information technologies for production process and system design in competition conditions taking into account the environment protection
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe autorskie Integracja informacji
Sterowanie silnikami DC
Odzysk energii hamowania
TRIZ management
Innowacje
Metody harmonogramowania produkcji
Algorytmy genetyczne
Frezowanie CNC
Parametry skrawania
Nadzorowanie
Wióry
Mikro-obróbka
Metody hybrydowe
Inżynieria współbieżna
Rozwój wyrobu
Oddech
Nadzorowanie
Sterowanie robotami
Koordynacja ruchów
Obróbka elektrochemiczna
Technologia wytwarzania
Information integration
DC motor control
Regenerative braking
TRIZ management
Innovation
Methods for production scheduling
Genetic algorithms
CNC milling
Cutting parameters
Monitoring
Cutting chips
Micromachining
Hybrid methods
Concurrent engineering
Product development
Respiration
Monitoring
Robot control
Motion coordination
Electrochemical machining
Manufacturing technology
Abstrakt
W ramach tematu zajęto się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wyznaczania ścieżek przepływu informacji pomiędzy systemami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, prawidłowym zdefiniowaniu danych, ... więcej

The work focuses on the proper use of tools in determining the information flows between systems in a manufacturing company, correct definition of the data, its mapping and automation of the migration ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/