Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Michał Polus; Renata Kocwa-Haluch

Identyfikacja Escherichia coli, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni i Pseudomonas aeruginosa w wodzie za pomocą multiplex-PCR

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of multiplex-PCR assay for the detection of Escherichia coli, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni and Pseudomonas aeruginosa in water
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [332329] Mikrobiologia techniczna
[332300] Mikrobiologia
[330000] Nauki biologiczne
Słowa kluczowe autorskie Escherichia
Campylobacter
Salmonella
Pseudomonas
PCR
Multipleks-PCR
Wykrywanie
Woda
Multiplex-PCR
Detection
Water
Abstrakt
Szybki rozwój i coraz szersze zastosowanie technik amplifikacji DNA (reakcja łańcuchowa polimerazy - PCR) w medycynie i diagnostyce powoduje rosnące zainteresowanie tymi metodami także w innych dziedzinach. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/