Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ryszarda Iwanejko

Badanie możliwości zastosowania metody wielokryterialnego wyboru do wspomagania wieloobiektowych procesów decyzyjnych w wodociągach i kanalizacji

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Possibility of an application of a multiple-criteria selection method to support multi-objective decision processes in water supply and sewer systems
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [234700] Badania operacyjne
[234719] Programowanie (liniowe, nieliniowe, dynamiczne, inne)
[622300] Zaopatrzenie w wodę
[230000] Matematyka
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Optymalizacja wielokryterialna
Wodociągi
Kanalizacje
Multiple-criteria optimization
Water supply systems
Sewerage
Abstrakt
Współcześnie przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne muszą podejmować strategiczne decyzje dotyczące budowy, lokalizacji, modernizacji, czy eksploatacji obiektów technicznych. Te problemy ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/