Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Woźniakiewicz; Renata Kocwa-Haluch

Grzyby strzępkowe w powietrzu pomieszczeń klimatyzowanych cz. II

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The filamentous fungi in the air of air-conditioned rooms
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [332329] Mikrobiologia techniczna
[332300] Mikrobiologia
[330000] Nauki biologiczne
Słowa kluczowe autorskie Grzyby strzępkowe
Powietrze w pomieszczeniu
Mikroflora powietrza
Zanieczyszczenie mikologiczne powietrza
Filamentous fungi
Indoor air
Microflora of air
Mycological air contamination
Abstrakt
Przedmiotem badań było mikologiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym. Powietrze do badań pobierano przy użyciu mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100. Oznaczano ogólną ... więcej

The purpose of the study was the assessment of mycological contamination of the air in an air-conditioned room. The air was sampled using the microbiological air sampler MAS-100. The total number of filamentous ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/