Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 1314151617181920212223 ... 248
następne

Jadwiga Zabagło
Weryfikacja uzyskanych dotychczas wyników badań termicznej dekompozycji opakowań wieloskładnikowych na stanowisku o poszerzonych możliwościach badawczych
typ: niepublikowana praca
Marcin Banach; Paweł Staroń; Anita Staroń
Utylizacja odpadowych piór na drodze hydrolizy i termicznego przetwarzania
typ: niepublikowana praca
Joanna Ortyl
Układy meta-terfenylowe do zastosowań w procesach fotopolimeryzacji kationowej monomerów
typ: niepublikowana praca
Jarosław Handzlik; Paweł Śliwa
Teoretyczne badania wybranych reakcji katalizowanych przez kompleksy alkilidenowe rutenu
typ: niepublikowana praca
Piotr Kowalski; Maria Grzegożek; Krystyna Nowak; Katarzyna Mitka; Barbara Szpakiewicz; Elżbieta Cholewka; Jolanta Jaskowska
Synteza związków bioaktywnych oraz badania nad wybranymi reakcjami substytucji związków aromatycznych
typ: niepublikowana praca
Witold Żukowski; Jerzy Baron; Jadwiga Zabagło; Agnieszka Jagoda
Spalanie i utylizacja odpadów z wykorzystaniem reaktorów fluidyzacyjnych
typ: niepublikowana praca
Andrzej Wyczesany
Równowagi fazowe, równowagi chemiczne oraz równoczesne równowagi chemiczne i fazowe
typ: niepublikowana praca
Roman Popielarz; Joanna Ortyl; Katarzyna Sawicz
Rozwój metody monitorowania procesów poliaddycji przy użyciu sond fluorescencyjnych
typ: niepublikowana praca
Radomir Jasiński; Elżbieta Cholewka; Maria Mikulska; Andrzej Barański
Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji 1-chloronitroetenu do Z-C,N-diarylonitronów
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Sawicz-Kryniger
Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesów utwardzania kompozycji epoksydowych
typ: niepublikowana praca
Krystyna Wieczorek-Ciurowa; Jan Rakoczy; Piotr Dulian; Joanna Nizioł
Mechanochemiczne syntezy nowych materiałów funkcjonalnych w ochronie środowiska
typ: niepublikowana praca
Krystyna Wieczorek-Ciurowa; Piotr Dulian
Mechanochemiczne syntezy nanostrukturalnych materiałów w aspekcie ochrony środowiska
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Sobczak-Kupiec; Bożena Tyliszczak; Kinga Krupa-Żuczek; Dagmara Malina; Marek Piątkowski
Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych
typ: niepublikowana praca
Paweł Stalica
Fotochemiczna synteza dekarboksylowanego kwasu betalamowego i ocena właściwości antyoksydacyjnych jego pochodnych
typ: niepublikowana praca
Marta Homa; Zbigniew Żurek; Adam Stawiarski; Artur Jaroń
Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC
typ: niepublikowana praca
Marta Homa; Zbigniew Żurek; Adam Stawiarski; Artur Jaroń
Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Makara
Badanie właściwości fizyko-chemicznych tripolifosforanu sodu otrzymanego metodą suchą jednostopniową
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Wzorek; Kinga Krupa-Żuczek; Anna K. Nowak
Badanie termicznych metod przetwarzania odpadów i półproduktów z przemysłu mięsnego z wykorzystaniem produktów ich spalania i kalcynacji
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Gorazda
Badanie mechanizmu zmiany gęstości nasypowej TPFS oraz określenie parametrów procesu, które pozwolą kontrolować gęstość nasypową i inne właściwości użytkowe otrzymanego produktu
typ: niepublikowana praca
Jan Rakoczy; Mieczysław Chmura; Elżbieta Skrzyńska; Joanna Nizioł; Barbara Żmudzińska-Żurek; Krystyna Porzycka-Semczuk; Halina Machowska
Badania w zakresie technologii paliw i środków smarowych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 1314151617181920212223 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/