Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Roman Popielarz; Joanna Ortyl; Katarzyna Sawicz

Rozwój metody monitorowania procesów poliaddycji przy użyciu sond fluorescencyjnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of a method for monitoring of progress of addition polymerization proceses with fluorescent probes
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
Słowa kluczowe autorskie Sondy fluorescencyjne
Żywice epoksydowe
Przyspieszacze procesów poliaddycji
Fluorescent probes
Epoxy resins
Addition polymerization accelerators
Abstrakt
Zbadano przydatność technologii sond fluorescencyjnych (FPT) do monitorowania przebiegu procesów utwardzania żywic epoksydowych za pomocą bezwodników kwasów organicznych w podwyższonych temperaturach ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/