Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Agnieszka Makara

Badanie właściwości fizyko-chemicznych tripolifosforanu sodu otrzymanego metodą suchą jednostopniową

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Research on physico-chemical properties of the sodium tripolyphosphate produced with dry one stage method
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [492100] Przemysł nieorganiczny. Produkcja związków nieorganicznych
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe autorskie Trojpolifosforan sodu
Gęstość nasypowa
Kwas fosforowy
Recykling
Sodium tripolyphosphate
Bulk density
Phosphoric acid
Recycling
Abstrakt
Przedstawiono badania dotyczące otrzymywania tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą suchą jednostopniową przy użyciu stężonego kwasu fosforowego i węglanu sodu. Zakres badań obejmował otrzymywanie ... więcej

Research result on production of the sodium tripolyphosphate (STPP) with dry one stage method using concentrated phosphoric acid and sodium carbonate were presented. The scope of research take over production ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/