Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Paweł Stalica

Fotochemiczna synteza dekarboksylowanego kwasu betalamowego i ocena właściwości antyoksydacyjnych jego pochodnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Photochemical synthesis of decarboxylated betalamic acid and determination of antioxidant properties of its derivatives
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [252300] Chemia analityczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Betalainy
Chromatografia cieczowa
Betalains
Liquid chromatography
Abstrakt
Syntezowano pochodne kwasu betalamowego reagujące z aminami lub aminokwasami (np. prolina, dopa, dopamina, tyrozyna i tyramina) tworzące dekarboksylowane betaksantyny. Uzyskane roztwory związków liofilizowano ... więcej

Derivatives of betalamic acid were synthesized and reacted with amines or amino acids (e.g. proline, dopa, dopamine, tyrosine and tyramine). The resulting solutions of the compounds were lyophilized and ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/