Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krystyna Wieczorek-Ciurowa; Piotr Dulian

Mechanochemiczne syntezy nanostrukturalnych materiałów w aspekcie ochrony środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Mechanochemical syntheses of nanostructured materials in terms of environmental protection
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252100] Chemia nieorganiczna
[792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Mechanochemia
Perowskit
Tytanian wapnia
Tytanian baru
Wysokonergetyczne mielenie
Mechanochemistry
Perovskite
Calcium titanate
Bairum titanate
High-energy milling
Abstrakt
Prace dotyczyły mechanochemicznych syntez nanostrukturalnych materiałów proszkowych o zastosowaniach w przemyśle elektronicznym. Tlenki metali (ABO3) o strukturze perowskitu, ze względu ... więcej

The study focused on mechanochemical syntheses of nanostructured powdered materials for applications for electronics. Metal oxides with perovskite structure (formulae ABO3), due to a number ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/