Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Wyczesany

Równowagi fazowe, równowagi chemiczne oraz równoczesne równowagi chemiczne i fazowe

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Phase equilibria, chemical equilibria and simultaneous chemical and phase equilibria
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250927] Termodynamika chemiczna. Termochemia. Statyka chemiczna. Równowagi fazowe. Termodynamika procesów nieodwracalnych
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Modelowanie destylacji heteroazeotrpowej
Modelling of heterogeneous azeotropic distillation
Abstrakt
Przedstawiono możliwości modelowania destylacji heteroazeotropowej mieszanin woda - etanol - węglowodór przy użyciu profesjonalnego symulatora Chemcad. Uwzględniono możliwości produkowania czystego ... więcej

Simulator Chemcad has been applied for modelling of heterogeneous azeotropic distillation of ternary mixtures containing water, ethanol and hydrocarbon. Production of pure (99,99%) ethanol and a "dry" ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/