Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Agnieszka Sobczak-Kupiec; Bożena Tyliszczak; Kinga Krupa-Żuczek; Dagmara Malina; Marek Piątkowski

Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Ceramic-polymer composites for medical applications
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [492100] Przemysł nieorganiczny. Produkcja związków nieorganicznych
[792400] Inżynieria materiałowa
[793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
[490000] Przemysł chemiczny
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[870000] Metrologia
Słowa kluczowe autorskie Kompozyt
Biomateriały
Hydroksyapatyt
Polimer
Composite
Biomaterials
Hydroxyapatite
Polymer
Abstrakt
Otrzymywanie kompozytów opartych na mineralnych i organicznych składnikach jest niezwykle istotne dla rozwoju w dziedzinie materiałów do zastosowań biomedycznych. Właściwości i zastosowanie nanocząstek ... więcej

Much effort has been invested in the development of biomaterials for the repair or replacement of hard tissue. The synthesis of composites based upon mineral and organic constituents is of importance for ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/