Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jarosław Handzlik; Paweł Śliwa

Teoretyczne badania wybranych reakcji katalizowanych przez kompleksy alkilidenowe rutenu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Theoretical investigations of selected reactions catalysed by ruthenium alkylidene complexes
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250937] Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Ruten
Katalizator Grubbsa
Katalizator Hoveydy-Grubbsa
Inicjacja
Teoria funkcjonału gęstości
Ruthenium
Grubbs catalyst
Hoveyda-Grubbs catalyst
Initiation
Density functional theory
Abstrakt
Badano mechanizm powstawania aktywnej formy karbenowej katalizatorów typu Grubbsa i Hoveydy-Grubbsa drugiej generacji, wykorzystując teorię funkcjonału gęstości (DFT) oraz pakiety programów Gaussian ... więcej

The formation of the active intermediate carbenes from the second-generation Grubbs-type and Hoveyda-Grubbs-type catalysts has been investigated with density functional theory (DFT) using the Gaussian ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/