Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Kowalski; Maria Grzegożek; Krystyna Nowak; Katarzyna Mitka; Barbara Szpakiewicz; Elżbieta Cholewka; Jolanta Jaskowska

Synteza związków bioaktywnych oraz badania nad wybranymi reakcjami substytucji związków aromatycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Synthesis of bioactive compounds and studies of selected substitution reaction of aromatic compounds
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [252500] Chemia organiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Związki biologicznie aktywne
Reakcje substytucji
Biologically active compounds
Substitution reactions
Abstrakt Zsyntezowano 120 związków z grupy sulfonamidów o potencjalnej aktywności na receptory serotoninowe i dopaminowe. Ekstrakty roślinne zastosowano do wytwarzania 60 maści i kremów. Badano reakcje substytucji nukleofilowej pochodnych 1,8 naftyrydyny, chinoliny i izochinoliny.

120 compounds from the sulfonamide familly, with the potential activity on serotonin and dopamine receptors, were obtained. Plant extracts were used to produce 60 ointments and creams. Nucleophilic substitution of 1,8-naphthyridine, quinoline and isoquinoline has been studied.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/