Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marta Homa; Zbigniew Żurek; Adam Stawiarski; Artur Jaroń

Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu High temperature oxidation of Crofer22APU used in solid fuel cells SOFC at industrial atmospheres
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [792700] Korozja. Ochrona przed korozją
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Komórki paliwowe SOFC
Interkonektory
Żaroodporność
Stal Crofer22APU
Atmosfery przemysłowe
Zgorzelina
SOFC solid cells
Interconector
High temperature resistance
Crofer22APU steel
Industrial gases
Scale
Abstrakt
Celem zrealizowanego projektu było zbadanie zachowania się stali Crofer 22APU w warunkach wysokotemperaturowego utleniania w atmosferach zawierających związki siarki (SO2 oraz H2S) poprzez: * przeprowadzenie ... więcej

The project objective was studying the behaviour of Crofer 22APU steel under the conditions of high- temperature oxidation in atmosphere containing sulphur compounds (SO2 and H2S). The objective was achieved ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/