Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Radomir Jasiński; Elżbieta Cholewka; Maria Mikulska; Andrzej Barański

Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji 1-chloronitroetenu do Z-C,N-diarylonitronów

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Regio- and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition of 1-chloronitroethene with Z-C-phenyl-N-arylnitrones
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [252500] Chemia organiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Cykloaddycja
Nitroalkeny
Cycloaddition
Nitroalkenes
Abstrakt W pracy zbadano selektywność [2+3] cykloadycji Z-C-fenylo-N-arylonitronów do 1-chloronitroetenu. Ustalono, że reakcje te biegną regiospecyficznie i prowadzą zawsze do mieszanin stereoizomerycznych 3,4-cis- i 3,4-trans 4-nitroizoksazolidyn.

The selectivity of [2+3] cycloaddition of Z-C-phenyl-N-arylnitrones with 1-chloronitroethene has been studied. It has been found that the reaction leads to mixture of 3,4-cis and 3,4-trans 4-nitroisoxazolidines.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/