Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jadwiga Zabagło

Weryfikacja uzyskanych dotychczas wyników badań termicznej dekompozycji opakowań wieloskładnikowych na stanowisku o poszerzonych możliwościach badawczych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Verification of obtained results on study about thermal decomposition of multicomponent packagings in a laboratory equipment with widened explorative possibilities
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Fluidyzacja
Spalanie
Odpady
Metody analityczne
Fluidisation
Combustion
Wastes
Analytical methods
Abstrakt
Celem pracy było uzupełnienie oraz zweryfikowanie uzyskanych dotychczas wyników badań, dotyczących termicznej dekompozycji opakowań aseptycznych, prowadzonej w reaktorze ze złożem fluidalnym. Zakres ... więcej

The aim of this work was supplement and verification of obtained results on decomposition of aseptic packagings conducted in fluidized bed reactor. The field of interest contained preparation of laboratory ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/