Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Rakoczy; Mieczysław Chmura; Elżbieta Skrzyńska; Joanna Nizioł; Barbara Żmudzińska-Żurek; Krystyna Porzycka-Semczuk; Halina Machowska

Badania w zakresie technologii paliw i środków smarowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Studies on fuels and lubricants technologies
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Technologia ropy
Kataliza
Biopaliwa
Ochrona środowiska
Oil technology
Catalysis
Biofuels
Environment
Abstrakt
Badano wpływ rodzaju bazy olejowej na właściwości użytkowe smarów zagęszczanych sulfonianem wapnia. Określono wpływ dodatku odpadów polimerowych i olejów odpadowych do wsadu węglowego na właściwości ... więcej

The effect of base oil type on the application properties of the calcium sulphonate thickened lubricating greases was investigated. The effect of polymer wastes and waste oils addition to coal charge on ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/