Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Joanna Ortyl

Układy meta-terfenylowe do zastosowań w procesach fotopolimeryzacji kationowej monomerów

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Meta-terphenyl systems for applications in cationic photopolymerization of monomers
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
Słowa kluczowe autorskie Fotopolimeryzacja kationowa
Sondy fluorescencyjne
Sensybilizacja
Cationic photopolymerization
Fluorescent probes
Sensibilization
Abstrakt
Zbadano przydatność pochodnych 1-amino-2,6-dicyjano-3,5-difenylobenzenu w technologii sond fluorescencyjnych (FPT) do monitorowania przebiegu procesów fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych ... więcej

Applicability of a series of 1-amino-2,6-dicyano-3,5-diarylbenzene derivatives as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization of monomers by Fluorescence Probe Technology (FPT) has ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/