Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Katarzyna Gorazda

Badanie mechanizmu zmiany gęstości nasypowej TPFS oraz określenie parametrów procesu, które pozwolą kontrolować gęstość nasypową i inne właściwości użytkowe otrzymanego produktu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Investigation of the mechanism of changing bulk density of STPP and determination of process parameters that would allow the control of bulk density and other properties of obtained product
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [252100] Chemia nieorganiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Produkcja TPFS
Trójpolifosforan sodu
Gęstość nasypowa
STPP production
Sodium tripolyphosphate
Bulk density
Abstrakt
Praca zawiera badania nad określeniem czynników wpływających na gęstość nasypową TPFS oraz innych parametrów użytkowych uzyskiwanego produktu. Rozpatrywano dwa warianty zwiększania gęstości ... więcej

This work presents research results on determination that factors that influence the bulk density of STPP and other normalized parameters of obtained product. Two alternatives of designed process of increasing ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/