Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krystyna Wieczorek-Ciurowa; Jan Rakoczy; Piotr Dulian; Joanna Nizioł

Mechanochemiczne syntezy nowych materiałów funkcjonalnych w ochronie środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Mechanochemical synheses of new functional materials for environmental protection
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Syntezy mechanochemiczne
Kataliza
Mechaniczna aktywacja tlenków metali przejściowych
Materiały nanostrukturalne
Mezo-i mikroporowate materiały
Ochrona środowiska
Mechanochemical synthesis
Catalysis
Mechanical activation of transition metal oxides
Nanostructured materials
Meso- and microporous materials
Environmental protection
Abstrakt
Głównym celem omawianego projektu było wytworzenie, przy wykorzystaniu syntez mechanochemicznych, nowych materiałów funkcjonalnych takich jak katalizatory i fotokatalizatory, sorbenty, sensory, związki ... więcej

The main objective of the project was to produce, using mechanochemical syntheses, new functional materials such as catalysts and fotocatalysts, sorbents, sensors, cumulative hydrogen compounds, which ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/