Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Witold Żukowski; Jerzy Baron; Jadwiga Zabagło; Agnieszka Jagoda

Spalanie i utylizacja odpadów z wykorzystaniem reaktorów fluidyzacyjnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Combustion and waste utilization in the fluidized bed reactors
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Reaktory
Fluidyzacja
Spalanie
Odpady
Reactors
Fluidisation
Combustion
Wastes
Abstrakt
Przedmiotem badań była analiza procesów spalania różnych materiałów odpadowych m.in. zawierających warstwy zbudowane z tektury lub papieru, glinu, w postaci folii aluminiowej, tworzywa sztucznego ... więcej

The subject of research was to analyze the combustion processes of different waste materials e.g. containing layers made of cardboard or paper, aluminum (as an aluminum foil), plastic (PP or PE) in a fluidized ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/