Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Czaplicka-Kotas; Zbigniew Ślusarczyk; Ewa Szarek-Gwiazda; Andrzej Kownacki

Badanie środowiska wodnego Zbiornika Goczałkowice i jego dopływów z wykorzystaniem metod chemicznych i biologicznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Chemical and biological analysis of water environment within the Goczałkowice Reservoir and its tributaries
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Zbiornik Goczałkowice
Jakość wód
Osady denne
Metale ciężkie
Zoobentos
Powódź
Goczałkowice reservoir
Water quality
Bottom sediments
Heavy metals
Zoobenthos
Flood
Abstrakt
Badania chemiczne i biologiczne środowiska wodnego Zbiornika Goczałkowice miały na celu: zbadanie chemicznych wskaźników jakości wód, rozpoznanie zespołu organizmów należących do zoobentosu ... więcej

Chemical and biological analysis of the Goczalkowice Reservoir's water environment focused on: investigation of chemical indicators of bottom water quality, identification of microorganisms that make up ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/