Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Joanna Bąk

Innowacyjne rozwiązania w Inżynierii Środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Innovative solutions in Environmental Engineering
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Innowacyjne rozwiązania
Transfer technologii
Gospodarka odpadami
Zsyp
Innovative solutions
Transfer technology
Waste management
Chute
Abstrakt
Badania miały na celu dokonanie przeglądu wybranych innowacyjnych rozwiązań i prezentację wybranych urządzeń i metod. Inżynieria Środowiska jest dziedziną podlegającą nieustannemu rozwojowi, ... więcej

These days technological and technical progress and constant development of methods and devices applied to environmental engineering is indispensible. It is essential with regards to human being health, ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/