Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Michał Zielina

Modelowanie pracy filtrów pospiesznych z uwzględnieniem niejednorodności zawiesiny

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Rapid filtration modelling including nonhomogenity suspension
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Regulacja filtrów
Jakość filtratu
Zawiesina
Modelowanie
Rozkład wielkości cząstek
Filter operation
Filtrate quality
Suspension
Modelling
Particle size distribution
Abstrakt
Zakres pracy: W jednej z krakowskich stacji uzdatniania wody przeprowadzono serie eksperymentów filtracji pospiesznej z analizą przebiegu usuwania zanieczyszczeń o różnych wielkościach. Pomiary rozkładu ... więcej

The experimental research was carried out in one of the Krakow water treatment plant including heterogenity of suspension. Particle size measurement was carried out in laboratory of Water Supply Institute ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/