Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Barbara Budziło

Ocena niezawodności funkcjonowania miasta Żywiec

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Functional teliability assessment of the town of Żywiec
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [622300] Zaopatrzenie w wodę
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Podsystem dostawy wody
Ocena dwuparametryczna
Wskaźnik gotowości
Water supply systems
Two-parametric assessment
Availability index
Abstrakt Przeprowadzono dwuparametryczną ocenę i stwierdzono, że system spełnia warunek normatywny.

Two parametrical assessment is carried out and found that the system meets standard condition.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/