Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ewa Szalińska

Czynniki kontrolujące przestrzenną dystrybucję metali ciężkich w osadach dennych rzek

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Factors controlling metal distribution in the bottom sediments
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Osady denne
Metale ciężkie
Rozkład przestrzenny
Rozkład czasowy
Sediments
Heavy metals
Spatial distribution
Temporal distribution
Abstrakt
Przestrzenna dystrybucja metali ciężkich w osadach dennych jest kształtowana poprzez szereg powiązanych ze sobą wzajemnie czynników i procesów. [...] Przeprowadzone prace skupiały się głównie ... więcej

The dispersal of sediment-borne contaminants in aquatic environments is dictated by a number of interrelated factors and processes. [...] This study focused on analyzing of the data obtained during previous ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/