Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Józef Krok; Sławomir Milewski

Rozwijanie systemu analizy MES/MRS - kontynuacja

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of the system for FEM/FDM analysis - continuation
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[234300] Analiza numeryczna
[235100] Zastosowania matematyki
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Metody bezsiatkowe
Aproksymacja funkcji
Błąd a posteriori
Meshless methods
Approximation of functions
A posteriori error
Abstrakt
Prace koncentrowały się na rozwijaniu metod aproksymacji w metodach bezsiatkowych, szczególnie dotyczyło to podejść probabilistycznych do budowy funkcji kształtu w metodach bezsiatkowych: wykorzystanie ... więcej

The work addresses the general topic of the newly developed Adaptive Meshless Finite Difference Method (AMFDM), applied to enhance numerical solution. Radial basis functions and shape function based on ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/