Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Michał Polus

Detekcja i identyfikacja gatunkowa pasożytniczych pierwotniaków jelitowych z rodzajów Cryptosporidium i Giardia w wodzie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Detection and identification of intestinal parasitic protozoa of the genera Cryptosporidium i Giardia in water
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [622300] Zaopatrzenie w wodę
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Cryptosporidium
Giardia
PCR
Detekcja
Woda
Identyfikacja
Immunoseparacja magnetyczna
Cryptosporidium
Giardia
PCR
Detection
Water
Identification
Immunomagnetic separation
Abstrakt
Przedmiotem pracy była ocena metody detekcji pasożytniczych pierwotniaków jelitowych z rodzajów Cryptosporidium i Giardia za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) wykonanej na materiale bezpośrednio ... więcej

The object of this study was to assess methods for detection of intestinal parasitic protozoa of the genera Cryptosporidium and Giardia using polymerase chain reaction (PCR) performed on the genetic material directly isolated from the water. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/