Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 2425262728293031323334 ... 248
następne

Zbigniew Wzorek
Zagospodarowanie półproduktów i odpadów z przemysłu mięsnego
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Żurek; Artur Jaroń; Adam Stawiarski
Wytwarzanie powłok kobaltowych na stopach tytanu
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Wzorek; Zygmunt Kowalski; Kinga Krupa-Żuczek; Anna K. Nowak
Wytwarzania fosforanów wapnia z różnych surowców fosforowych
typ: niepublikowana praca
Sławomir Wybraniec
Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Michałowski
Wpływ dekarboksylacji i dehydrogenacji pigmentów betalain na ich właściwości antyoksydacyjne
typ: niepublikowana praca
Jarosław Handzlik; Paweł Śliwa
Teoretyczne badania wybranych reakcji katalizowanych przez kompleksy alkilidenowe rutenu
typ: niepublikowana praca
Piotr Kowalski; Maria Grzegożek; Teresa Kowalska; Krystyna Nowak; Katarzyna Mitka; Barbara Szpakiewicz; Elżbieta Cholewka; Jolanta Jaskowska
Synteza związków bioaktywnych oraz badania nad wybranymi reakcjami substytucji związków aromatycznych
typ: niepublikowana praca
Jan Ogonowski; Piotr Michorczyk; Rafał Rachwalik; Kamila Zeńczak
Synteza oraz badanie aktywności katalizatorów opartych o mezomateriały w reakcji konwersji węglowodorów oraz w syntezie związków zapachowych
typ: niepublikowana praca
Witold Żukowski; Jerzy Baron; Jadwiga Zabagło
Spalanie i utylizacja odpadów z wykorzystaniem reaktorów fluidyzacyjnych
typ: niepublikowana praca
Andrzej Wyczesany
Równowagi fazowe, równowagi chemiczne oraz równoczesne równowagi chemiczne i fazowe
typ: niepublikowana praca
Andrzej Barański; Radomir Jasiński; Maria Mikulska; Elżbieta Cholewka
Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji wybranych di- i tripodstawionych nitronów do 2-(trichlorometylo)-nitroetenu
typ: niepublikowana praca
Marcin Banach
Planowanie i analiza statystyczna badań otrzymywania tripolifosforanu sodu
typ: niepublikowana praca
Andrzej Jarosiński; Piotr Radomski; Sylwester Żelazny; Lucyna Madejska
Otrzymywanie wodorotlenku magnezu z siarczanu magnezu przy użyciu amoniaku
typ: niepublikowana praca
Sławomir Wybraniec
Nowe techniki rozdziału chromatograficznego i oczyszczania pigmentów betalain
typ: niepublikowana praca
Jarosław Handzlik; Paweł Śliwa
Metateza winylosilanów w obecności katalizatora typu Grubbsa - badania teoretyczne
typ: niepublikowana praca
Roman Popielarz
Budowa stanowiska pomiarowego do badań procesów fotochemicznych metodami impulsowymi
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Żurek; Artur Jaroń; Adam Stawiarski
Badanie zachowania się stali typu Crofer22APU w atmosferach utleniająco-siarkujących
typ: niepublikowana praca
Adam Grochowalski; Ryszard Chrząszcz; Małgorzata Węgiel; Joanna Kuc
Badanie w zakresie oznaczania bromowanych uniepalniaczy - heksabromocyklododekanu (HBCD) w środowisku. Badanie w zakresie uwalniania HBCD z polimerów - styropianu (EPS)
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Makara
Badania wytwarzania trójpolifosforanu sodu metodą jednostopniową z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych
typ: niepublikowana praca
Jan Rakoczy; Mieczysław Chmura; Elżbieta Skrzyńska; Joanna Nizioł; Barbara Żmudzińska-Żurek; Krystyna Porzycka-Semczuk; Halina Machowska
Badania w zakresie technologii paliw i środków smarowych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 2425262728293031323334 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/