Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Katarzyna Pałasińska

Przenoszenie się własności skończonej aksjomatyzowalności przez termalną równoważność dla pewnych małych matryc logicznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Preservation of the finite axiomatizability property under term-equivalence for some small logical matrices
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[230000] Matematyka
Abstrakt
Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu na III konferencji "Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania" odbywającej się w Toruniu w dniach 16-18.09.2010. [...] Matryca jest skończenie aksjomatyzowalna, ... więcej

Talk and slides presentation on the 3rd conference "Non-classical logic. Theory and Applications". September 16-19, 2010, Toruń, Poland. In the talk we will refer to the question whether the finite axiomatizability ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/