Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Izabela Godyń; Elżbieta Drużyńska

Zastosowanie analiz ekonomicznych w zarządzaniu zasobami wód podziemnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Economic analyses in ground water management
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
[920900] Polityczne, ekonomiczne i społeczne aspekty ochrony środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Zarządzanie zasobami wodnymi
Analiza input-output
Ocena wodochłonności
Water management
Input-output analysis
Water use assessment
Abstrakt
W ramach prac proponowano zastosowanie analizy input-output do oceny i prognozy stanu wykorzystania zasobów wodnych dla potrzeb wspomagania zarządzania zasobami wodnymi. Podejście zostało przetestowane ... więcej

Within the framework of the project an application of input-output analysis is proposed to assess water requirements and predict water use for purposes of water management support. Input-output approach ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/