Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Jakóbczak

Prace z funkcji analitycznych w Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The papers from analytic functions in the journal "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych" in Paris
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Słowa kluczowe autorskie Funkcje analityczne
Analiza zespolona
Analytic functions
Complex analysis
Abstrakt W pracy przedstawia się charakteryzację prac z zakresu teorii funkcji analitycznych w czasopiśmie "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych", ukazującym się w Paryżu w XIX wieku.

In the paper we present the characterisation of papers from the theory of analytic functions, which appeared in the journal "Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych" in Paris in the 19-th century.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/