Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bernard Twaróg

Aspekty ryzyka w gospodarce wodnej. Ocena wartości finansowych strat powodziowych z wykorzystaniem informacji Corine Land Cover

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Aspects of risk in water management, Applying Corin Land Cover information to flood loses estimation
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
[234200] Statystyka matematyczna. Metody Monte Carlo
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Straty powodziowe
Obszar zalewowy
Projekt CORINE
Flood losses
Inundation area
Corine project
Abstrakt
W chwili obecnej nie istnieją metody racjonalnego powiązania historycznych wartości strat powodziowych z elementami zagospodarowania przestrzennego. Unifikacja informacji o formach zagospodarowania ... więcej

At the moment there are no rational methods of linking the historical value of flood losses from forms of landscaping. The unification of information about the types of landscaping in the Corine Land Cover ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/