Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ludwik Byszewski

Mocne zasady maksimum dla nieskończonych uwikłanych układów parabolicznych funkcjonalno-różniczkowych nierówności z nielokalnymi nierównościami z całkami

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Strong maximum principles for infinite implicit systems of parabolic functional-differential inequalities together with nonlocal inequalities with integrals
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Nieskończone układy paraboliczne
Układy uwikłane
Nierówności nielokalne z całkami
Mocne zasady maksimum
Infinite parabolic systems
Implicite systems
Nonlocal inequalities with integrals
Strong maximum principles
Abstrakt
W pracy rozważane są nieskończone uwikłane układy parabolicznych funkcjonalno-różniczkowych nierówności z nielokalnymi początkowymi nierównościami z całkami. Dla układów tych dowodzone są ... więcej

In this paper, infinite implicit systems of parabolic functional-differential inequalities together with nonlocal initial inequalities with integrals are considered. For that systems strong maximum principles ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/