Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Kumaniecka

Modelowanie struktur dyskretno-ciągłych przy wymuszeniu impulsowym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Modelling of the discrete-continuous systems under impulsive loads
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Układy dyskretno-ciągłe
Równania różniczkowe impulsowe
Discrete-continuous systems
Differential impulsive equations
Abstrakt
Problemy przedstawione w pracy należą do zagadnień drgań układów dyskretno-ciagłych wymuszonych impulsem. W pracy przedstawiono modelowanie i analizę drgań układu hybrydowego z uwzględnieniem ... więcej

The problems discussed in the paper are related to the vibration of discrete-continuous systems under impulsive loads. In the paper the modeling and analysis of vibration of the hybryd system taking into ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/