Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Włodzimierz Jelonek

Holomorficznie pseudosymetryczne metryki Kahlerowskie na CP

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Holomorphically pseudosymmetric Kähler matrics on CP
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233600] Geometria różniczkowa
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Pseudosymetryczny tensor krzywizny
QCH rozmaitości Kahlera
Pseudosymmetric curvature tensor
QCH Kahler manifolds
Abstrakt W pracy konstruuję szeroką klasę holomorficznie pseudosymetrycznych metryk Kahlerowskich na przestrzeni rzutowej CP

I construct a wide class of holomorphically pseudosymmetric Kahler metrics on a complex projetive space CP

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/