Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marcin Skrzyński

Algebraiczne i geometryczne zagadnienia związane z odwzorowaniem charakterystycznym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Algebraic and geometric problems connected with the characteristic map
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [232600] Algebra. Teoria liczb
[232800] Geometria algebraiczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Wielomian charakterystyczny macierzy
Wielomiany i zbiory niezmiennicze
Endomorfizm liniowy zachowujący pewną własność lub wielkość
Obraz podprzestrzeni afinicznej przez odwzorowanie charakterystyczne
Characteristic polynomial of a matrix
Invariant polynomials and sets
Linear preserver
Image of an affine subspace under the characteristic map
Abstrakt
Praca jest przeglądem znanych twierdzeń teorii macierzy, teorii niezmienników i geometrii algebraicznej związanych z odwzorowaniem charakterystycznym, a jednocześnie prezentacją pewnych nowych wyników ... więcej

The paper is a review of known theorems (in matrix theory, invariant theory and algebraic geometry, connected with the characteristic map, as well as a presentation of certain new results and examples ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/