Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Lidia Skóra

Istnienie rozwiązań impulsowych równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Existence of solutions for first order impulsive ordinary differential equations
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Istnienie rozwiązań
Metoda dolnych i górnych rozwiązań
Metoda monotonicznej iteracji
Existence of solutions
The method of upper and lower solutions
Monotone iterative technique
Abstrakt
Praca jest poświęcona impulsowym równaniom różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu. Dowodzi się istnienia rozwiązań metodą dolnych i górnych rozwiązań. Łącząc metodę dolnych i górnych ... więcej

The paper is devoted to the study of the first order impulsive ordinary differential equations. We prove the existence of the solution by the method of upper and lower solution. The existence of extremal ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/