Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Monika Herzog

Proste twierdzenia aproksymacyjne dla zmodyfikowanych operatorów Szasza-Mirakjana

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Direct approximation theorems for modified Szasz-Mirakjan operators
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Liniowe dodatnie operatory
Funkcja Bessla
Funkcja Stiekłowa
Moduł ciągłości
Linear positive operators
Bessel function
Steklov means
Modulus of continuity
Abstrakt
W pracy zajmujemy się prostymi twierdzeniami aproksymacyjnymi dla zmodyfikowanych operatorów Szasza-Mirakjana. Dowodzimy twierdzeń wykorzystując nierówność typu Jacsona, zmodyfikowaną funkcję ... więcej

In the paper we consider direct approximation theorems for modified Szasz-Mirakjan operators. We prove the theorems using a Jsckson-type inequality, the Steklov means and appropriate estimates of the moments of the operators. We consider functons from polynomial weight spaces.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/