Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marta Cebulska; Robert Szczepanek; Włodzimierz Banach; Wiesław Gądek

Wahania opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Atmospheric precipitation variability in Upper Vistula basin
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [282000] Hydrometeorologia
[280000] Hydrologia. Meteorologia
Słowa kluczowe autorskie Opad atmosferyczny
Opad roczny
Opad miesięczny
Zmienność opadów atmosferycznych
Abstrakt
Podstawowym celem projektu badawczego było przeprowadzenie analizy wahań sum rocznych opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły w wieloleciu 1952-81, z uwzględnieniem wysokości opadów obserwowanych ... więcej

Main goal of research was analysis of yearly atmospheric precipitation sum variability in Upper Vistula basin in the period 1952-81, based on precipitation depth observations from gauge stations localized ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/