Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Katarzyna Pałasińska

Przykłady zachowania własności skończonej aksjomatyzowalności przez matryce termalnie równoważne

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Examples of the preservation of the finite axiomatization property of matrices under term-equivalence
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Matryca
Termalna równoważność
Baza operacji konsekwencji
Aksjomatyzacja
Matrix
Term-equivalence
Basis of a consequence operation
Axiomatization
Abstrakt
Praca polegała na przygotowaniu prezentacji i referatu przedstawionych podczas 56. konferencji Historii Logiki, odbywającej się w Krakowie w dniach 26-27 października 2010, organizowanej przez Zakład ... więcej

A talk and slides presentation on the 56th conference on History of Logic held in Cracow, October 26-27, 2010; organized by the Logic Department of the Jagiellonian University. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/