Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wiesława Styka

Reaktory cykliczne SBR - przebieg i współzależność wysokoefektywnego oczyszczania ścieków i stabilizacji osadu nadmiernego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu SBR - process performance and correlation between advanced wastewater treatment and excess sludge aerobic stabilization
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Biologiczne oczyszczanie ścieków
SBR
Biological wastewater treatment
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań testowych przeprowadzonych w celu identyfikacji przebiegu anoksycznego poboru fosforanów i oszacowania udziału frakcji denitryfikacyjnych bakterii akumulujących ... więcej

The research works presents results of the preliminary tests performed to identify an anoxic uptake of phosphates and determine an actual a fraction of denitrifying bacteria accumulating polyphosphates in the overall number of PAOs, in a single sludge SBR system. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/