Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Małgorzata Kryłów

Ocena zawartości ksenobiotyków w ściekach i wodach powierzchniowych, cz II

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Estimation of xenobiotics concentrationin the wastewater nad surface waters II
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [623100] Zanieczyszczanie i ochrona zasobów wodnych
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie WWA
Chloroorganiczne związki
Uniepalniacze (antypireny)
Chromatografia gazowa
PAH
Chloroorganic compounds
Flame retardants
Gas chromatography
Abstrakt
Zostały zebrane materiały dotyczące oznaczania WWA, BTEX, pestycydów chloroorganicznych, halogenowanych węglowodorów oraz antypirenów. Na podstawie uzyskanych materiałów zostały opracowane optymalne ... więcej

An extensive research of literature, concerning PAHs, BTEX, PPCPs, chloroorganic pesticides, chlorohydrocarbons and flame retandants analitycal methods was made. On the base of the gathered material, the ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/