Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tadeusz Michałowski

Badania równowag w układach elektrolitycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Studies on equilibria in electrolytic systems
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Słowa kluczowe autorskie Termodynamika ukladów elektrolitycznych
Thermodynamics of electrolytic systems
Abstrakt Przeprowadzono badania symulacyjne i doświadczalne złożonych układów elektrolitycznych, w tym układów z rozpuszczalnikami binarnymi. Do opisu tych układów zaproponowano nowe modele matematyczne.

Simulation and experimental tests of complex electrolytic systems, with binary-solvents systems included has been made. New mathematical models were applied for description of the related systems.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/