Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Sapiecha; Roman Stanisław Deniziak; Damian Grela; Joanna Strug

Metody analizy i syntezy współczesnych systemów cyfrowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Synthesis and Analysis of Modern Digital Systems
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Informatyki Technicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [410000] Informatyka
Słowa kluczowe autorskie Kosynteza
Walidacja
Systemy cyfrowe
Cosynthesis
Validation
Digital systems
Abstrakt
Opracowano metodę syntezy wielozadaniowych, zorientowanych obiektowo systemów czasu rzeczywistego. Celem syntezy jest uzyskanie systemu o jak najmniejszym koszcie, spełniającym wszystkie ograniczenia ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/