Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Edward Layer; Krzysztof Tomczyk; Marek Sieja

Metody numeryczne w zastosowaniach do identyfikacji parametrycznej systemów pomiarowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Numerical methods in application to the parametric identification of measurement systems
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Metrologii Elektrycznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe autorskie Identyfikacja parametryczna
Metoda Monte-Carlo
Algorytm Levenberga-Marquardta
Parametric identification
Monte-Carlo Method
Levenberg-Marquardt algorithm
Abstrakt
W pracy przedstawiono rozwiązania dotyczące numerycznych aplikacji metody Monte Carlo oraz algorytmu Levenberga-Marquardta do syntezy matematycznych modeli rzeczywistych systemów pomiarowych w oparciu ... więcej

The study presents the solutions referring to the numerical applications of Monte Carlo methods and Levenberg-Marquardt algorithm dedicated for synthesis of mathematical models of real measurement systems based on their time or frequency characteristics. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/