Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Adamski; Krzysztof Florek; Grzegorz Hełdak; Piotr Bania; Tomasz Siostrzonek

Zintegrowane inteligentne systemy transportowe i logistyczne - etap II

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Intelligent Transportation and Logistics Systems - stage II
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Zakład Zarządzania i Sterowania w Transporcie i Logistyce

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Systemy komunikacji zbiorowej
Sterowanie stochastyczne
Inteligentne
Zintegrowane
Wielokryterialne sterowanie priorytetowe
Public transport systems
Stochastic control
Intelligent
Integrated
Multi-criteria priority control
Abstrakt
Główne cele do osiągnięcia przy realizacji projektu: Szybki rozwój zaawansowanych sieciowych technologii łączności, nawigacji, systemów satelitarnych, nowych heterogenicznych źródeł informacji ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/